background
Nederlands
English

Home

Welkom op de site van Schoolteams International.

Met ruim 20 jaar ervaring in het vroegtijdig opsporen en aanpakken van problemen van jongeren heeft Schoolteams International een effectieve methode in handen om met preventieve activiteiten onaanvaardbaar gedrag, schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten bij jongeren te voorkomen.
Dit doen wij door het opleiden en inzetten van Schoolteams op scholen. Experts worden opgeleid tot Schoolteamwerkers, samen vormen zij een Schoolteam: een multidisciplinair team dat de school ondersteunt in het bieden van zorg aan jongeren.
Het Schoolteam begeleidt jongeren die:

  • Veelvuldig worden verwijderd uit de klas.
  • Een laag zelfbeeld hebben of gepest worden.
  • Permanent te laat komen.
  • Het moeilijk hebben met de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
  • In moeilijke omstandigheden verkeren, zoals jongeren in rouw of jongere mantelzorgers.
  • Spijbelen.
  • Hulp nodig hebben, maar die niet in aanmerking komen voor sociale zorg.
  • Familieproblemen hebben (o.a. echtscheidingen).

Voor jongeren is het Schoolteam een onafhankelijk, betrouwbaar aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met hun problemen en vragen. Zij worden begeleid en ondersteund waar zij dit wensen of waar het Schoolteam dit nodig acht. Het doel is dat de jongere vanuit zijn/haar eigen kracht 'overeind' komt, zich gerust voelt en weer de toekomst inkijkt en aan het einde van de streep naar huis gaat met een diploma op zak. De familie van de jongere wordt betrokken bij het ondersteuningsproces, ouders hebben regelmatig contact met Schoolteamwerkers. Deze directe, intensieve begeleiding betekent voor de school een daling van onaanvaardbaar gedrag, schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot hogere slagingspercentages. Voor gemeenten is het Schoolteamprogramma een uitstekende hulp bij het ombouwen van de jeugdzorg en het Passend Onderwijs naar de nieuwe structuur.

Download hier onze bedrijfspresentatie (opgemaakt in de Engelse taal).